Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

involve [ɪnˈvɒlv]transitivt verbmedföra, dra med sig, involvera <it would involve my living abroad>; innefatta, omfatta, innebära; gällainveckla, dra in <involve sb in trouble>, involvera; blanda in <involve sb in a nasty business>involve oneself in unnecessary expense skaffa sig onödiga utgifter⁅people who are⁆ involved …inblandade (berörda)involved in el. involved with äv. engagerad i
© NE Nationalencyklopedin AB