Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

invisible [ɪnˈvɪzəbl]adjektivosynlig <to för>invisible exports hand. osynlig exportinvisible ink osynligt bläckinvisible mending konststoppning
agency [ˈeɪdʒ(ə)nsɪ]substantivagentur; byrå, kontormedverkan, förmedling, försorg <through (by) the agency of friends>organ inom FN o.d.; instansmakt <an invisible agency>verksamhet; förrättning; verkan
© NE Nationalencyklopedin AB