Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

inventory [ˈɪnvəntrɪ]substantivinventarieförteckning, lösöreförteckning, varuförteckning, inventarium; bouppteckningmake an inventory of sth el. take an inventory of sth el. draw up an inventory of sth upprätta [en] [inventarie]förteckning över ngt, inventera ngtinventeringamer. inventarier; lager, förråd
© NE Nationalencyklopedin AB