Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

invasion [ɪnˈveɪʒ(ə)n]substantivinvasion äv. bildl. <an invasion of tourists>; [fientligt] infall, ockupationinkräktande, intrång <of i, > <invasion of a right>, kränkninginvasion of privacy kränkning av privatlivets helgd
irruption [ɪˈrʌpʃ(ə)n]substantivinvasion, infall <into i>; inträngande, inbrytning
invade [ɪnˈveɪd]transitivt verbinvadera, tränga (marschera) in i, göra invasion i, ockupera; om sjukdomar angripa; om känslor gripa, fylla, bemäktiga sig; bildl. äv. översvämmaan invading army en invasionsarmékränka <invade sb's rights>, inkräkta på, göra intrång i
intransitivt verbtränga (marschera) in, göra invasion
© NE Nationalencyklopedin AB