Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

into [ˈɪntʊ, obetonat ˈɪntə]prepositionin i <come into the house>; in på <turn into a street>; ut i <come into the garden>; ut på <go out into the country>; i <jump into the water, divide sth into two parts>change into byta tilltranslate into English översätta till engelska2 into 10 is 5 2 i 10 går 5 gångervard.be into sth vara intresserad av ngt, syssla med ngt
translation [trænsˈleɪʃən]substöversättning <into till>
immigrate [ˈɪmɪgreɪt]verbimmigrera, invandra <into till>
infuse [ɪnˈfju:z]verbingjuta <into i>, inge
coerce [kəʊˈɜ:s]verbtvinga <into till>
delude [dɪˈlu:d]verblura, förleda <into till>
vanishˈvænɪʃverbförsvinna <into i>vanish into thin air gå upp i rök
trance [trɑ:ns]substtranssend sb into a trance försätta ngn i transfall into a trance el. go into a trance falla i trans
intimidate [ɪnˈtɪmɪdeɪt]verbskrämma <into doing sth att göra ngt>
inject [ɪnˈdʒekt]verbspruta in, injicera <into i>
© NE Nationalencyklopedin AB