Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

interrupt [ˌɪntəˈrʌpt]verbavbryta
may [meɪ] (imperf. might)hjälpverbpresenskan, kan kanske <he may have said so>får, får lov att <may I interrupt you?>; kan fåyou may be sure that… du kan vara säker på att…, måttehowever that may be hur det än förhåller sig med den sakencome what may hända vad som hända vill
© NE Nationalencyklopedin AB