Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

combustion [kəmˈbʌstʃən]substförbränninginternal combustion engine förbränningsmotor
internal [ɪnˈtɜ:nl]adjektivinre, interninternal combustion engine förbränningsmotorinvärtes, invändiginternal medicine invärtesmedicin
© NE Nationalencyklopedin AB