Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

intern [ɪnˈtɜ:n]verbinternera, spärra in
internee [ˌɪntɜ:ˈni:]substintern
inmate [ˈɪnmeɪt]substintern, intagen på institutionpatient
convictkənˈvɪktverbfälla <of för>, förklara skyldig <of till>
ˈkɒnvɪktsubstfånge, intern
internal [ɪnˈtɜ:nl]adjektivinre, interninternal combustion engine förbränningsmotorinvärtes, invändiginternal medicine invärtesmedicin
closed-circuit [ˈkləʊzdˌsɜ:kɪt]adjektivclosed-circuit television intern-tv; se äv. CCT
CCTV [ˌsi:ˈsi:ˌti:ˈvi:]substskiljetecken mellan denna ffa-group och föreg. psa-group saknasförk. för closed-circuit televisionsystem med övervakningskameror som täcker offentliga platser, bl.a. i brottsförebyggande syfteCCTV camera övervakningskameraintern-tv
© NE Nationalencyklopedin AB