Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

interesting [ˈɪntrəstɪŋ]adjektivintressant <to för>
sidelight [ˈsaɪdlaɪt]substsidoljus, sidobelysningthrow interesting sidelights on sth ge intressanta glimtar av ngt
highly [ˈhaɪlɪ]adverbhögthögst, ytterst <highly interesting>highly recommend varmt rekommenderathink highly of sb ha höga tankar om ngn
information [ˌɪnfəˈmeɪʃən] ((utan pl.))substmeddelande, underrättelser, informationan interesting piece of information en intressant upplysninginformation technology informationsteknikförk.IT
news [nju:z] ((med verb i sing.))substnyheter, nyhet, underrättelse, underrättelseran interesting item of news en intressant nyhetit’s very much in the news det är mycket aktuelltit was on the news det sas (visades) i nyheternanews headlines nyhetsrubrikera news summary nyhetssammandrag
most [məʊst]adjektiv och substmest, flest, den (det) mestamost boys de flesta pojkarfor the most part mest, till största delen, för det mestamake the most of göra det mesta möjliga av, ta vara påat the most el. at most högst, på sin höjd, i bästa fall
[məʊst]adverbmest <what pleased me most>the one he values most el. the one he values the most den som han värderar högst (mest) (för att bilda ändelser superlativ) mest; (med ändelserna) -st, -stethe most beautiful of all den allra vackrastemost easily lättasthögst, ytterst <most interesting>most certainly alldeles säkertmost probably el. most likely högst sannolikt
very [ˈverɪ]adverbmycketnot very inte så värst, inte så vidare <not very interesting>very much more betydligt merthe very next day redan nästa dagthe very same place precis samma platsit is my very own den är helt min egen (framför superlativ) allra <the very first day>at the very least allra minst
[ˈverɪ]adjektivefter the, this, that, his, her etc. a) själva, självin the very act på bar gärningin the very centre i själva centrumthe very idea of it blotta tanken på dethe is the very man I want han är precis den mannen jag vill habefore our very eyes mitt för ögonen på ossthe very opposite raka motsatsenredan, just, ändaat the very beginning redan från börjanat that very moment just i det ögonblicketfrom the very beginning ända från börjanallraI did my very utmost jag gjorde mitt yttersta
what [wɒt]pronomenvad <what do you mean?>, vilken, vilket, vilka <what is your reason ?>what ever can it mean? vard. vad i all världen kan det betyda?what for? varför?, vad då till?I gave him what for vard. jag gav honom så han tegwhat if…? tänk om…?what of it? än sen då?what’s yours? vad vill du ha att dricka?what’s up? vad står på?so what? än sen då?do you know what? vet du vad?she knows what’s what vard. hon har väl reda på sigI’ll show you what’s what! vard. jag ska minsann visa dig!what age is he? hur gammal är han?what sort of fellow is he? vad är han för en?i utropwhat weather! vilket väder!what fools! vilka idioter!, såna idioter!what a question! det var också en fråga!what a pity! så synd!, vad tråkigt!vad, det <I’ll do what I can>; vad som, det som <what followed was unpleasant>what is interesting about this is… det intressanta med det här är…and what is more och dessutom, och vad mer ärcome what may vad som än händerthe food, what there was of it, was poor den lilla mat som fanns kvar var inte god
[wɒt]adverbwhat with…and dels på grund av…och dels på grund av <what with hard work and tiredness, he could not sleep>what with one thing and another I was obliged to… och det ena med det andra gjorde att jag måste…
© NE Nationalencyklopedin AB