Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

intensive [ɪnˈtensɪv]adjektivintensiv, koncentrerad <intensive bombardment, intensive study>, kraftig <intensive efforts>intensive agriculture intensivt jordbruk
energy-intensive [ˈenədʒɪɪnˌtensɪv]adjektivenergikrävande
labour-intensive [ˈleɪbərɪnˌtensɪv]adjektivarbetsintensiv
capital-intensive [ˌkæpɪtlɪnˈtensɪv]adjektivkapitalintensiv, kapitalkrävande
intensive care [ɪnˌtensɪvˈkeə]substantivmed.intensivvårdintensivvårdsavdelning, intensivenbe in intensive care vara (ligga) på intensiven
ICU [ˌaɪsi:ˈju:]substantivskiljetecken mellan denna ffa-group och föreg. psa-group saknasförk. för intensive care unitIVA, intensivvårdsavdelning, intensiven
© NE Nationalencyklopedin AB