Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

intelligent [ɪnˈtelɪdʒənt]adjektivintelligent
clever [ˈklevə]adjektivbegåvad, intelligentskicklig, duktig
brain [breɪn]substhjärnacudgel one’s brains el. rack one’s brains anstränga (bry) sin hjärnahe has got brains han är intelligent
[breɪn]verbslå in skallen på
sharp [ʃɑ:p]adjektivskarp, vassmarkant, klarstark <a sharp rise, a sharp taste>, syrlig <a sharp flavour>vaken, intelligent, piggmusik. höjd en halv ton; med #-förteckenA sharp, m.fl., se under resp. bokstavmusik. en halv ton för hög
[ʃɑ:p]substmusik. korssharps and flats svarta tangenter på t.ex. piano
[ʃɑ:p]adverbpå slaget, prick <at six o’clock sharp>skarpt; tvärt <sharp left>look sharp! sno på!, raska på!
© NE Nationalencyklopedin AB