Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

integral calculus [ˌɪntɪgr(ə)lˈkælkjʊləs]substantivintegralkalkyl, integralräkning
calculus [ˈkælkjʊl|əs] (pl. -uses el. -i)substantivmatem. kalkyl <differential calculus, integral calculus>med. sten, grusbiliary calculus gallstenrenal calculus njursten
© NE Nationalencyklopedin AB