Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

instructor [ɪnˈstrʌktə]substantivlärare, instruktör, handledare <of, in i>amer., ung. extra högskoleadjunkt (universitetsadjunkt)
driving instructor [ˈdraɪvɪŋɪnˌstrʌktə]substantivbilskollärare
physical training instructor [ˌfɪzɪk(ə)lˈtreɪnɪŋɪnˌstrʌktə]substantivgymnastikdirektör, idrottslärare, gymnastiklärare
© NE Nationalencyklopedin AB