Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

inspector [ɪnˈspektə]substinspektör, kontrollantpolice inspector polisinspektörchief inspector poliskommissarie
detective [dɪˈtektɪv]adjektivdetektiv-detective inspector kriminalinspektör
[dɪˈtektɪv]substdetektiv
sergeantˈsɑ:dʒəntsubstmil., ungefär sergeant inom armén el. flyget; amer. överfurir inom armén; korpral inom flygetsergeant major fanjunkareflight sergeant fanjunkare inom flygetpolice sergeant ungefär polisinspektör; grad mellan constableo. inspector
© NE Nationalencyklopedin AB