Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

inspection [ɪnˈspekʃən]substgranskninginspektion, besiktning
visual [ˈvɪzjʊəl]adjektivsyn- <the visual nerve>visual aids visuella hjälpmedelvisual impression synintryckvisual inspection okulärbesiktningsynlig <visual objects>
medical [ˈmedɪkl]adjektivmedicinsk, medicinal-medical care läkarvårdmedical certificate friskintyg, läkarintygmedical examination el. medical inspection läkarundersökningmedical herb medicinalväxtmedical practitioner praktiserande läkare, legitimerad läkaremedical treatment läkarvård
[ˈmedɪkl]substvard. läkarundersökning
tour [tʊə]substrundresa, rundtur, rundvandring; teat. m.m. turné <on tour>tour of inspection inspektionsresa, inspektionsrundaa guided tour el. a conducted tour en sällskapsresa, en guidad turmake a tour of resa runt i, göra en rundtur i
[tʊə]verbgöra en rundresa; turista, resa <through, about genom, i>resa runt i, besöka <tour a country>; göra en rundtur genom, bese <tour the factory>teat. m.m. turnera; turnera i <tour the provinces>
© NE Nationalencyklopedin AB