Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

injure [ˈɪn(d)ʒə]transitivt verbskada <injure one's arm, injure sb's reputation>, sårabildl. såra, kränka, förorätta, förfördela, göra ngn orätt
vanity [ˈvænətɪ]substantivfåfängainjure sb's vanity el. wound sb's vanity såra ngns fåfängafåfänglighet, intighet, fåfänga; meningslöshetvanity of vanities fåfängligheters fåfänglighet
© NE Nationalencyklopedin AB