Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

infusion [ɪnˈfju:ʒ(ə)n]substantivingjutande; tillförselinfusion; dekokt, extrakt, avkoktillsats
infuse [ɪnˈfju:z]transitivt verbingjuta <into i>, inge, bibringa; genomsyra, fylla <with med>göra infusion på; laka ur med hett vatten, låta stå och dra <infuse the tea>
intransitivt verb[stå och] dra <let the tea infuse>
© NE Nationalencyklopedin AB