Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

information [ˌɪnfəˈmeɪʃən] ((utan pl.))substmeddelande, underrättelser, informationan interesting piece of information en intressant upplysninginformation technology informationsteknikförk.IT
dataˈdeɪtəsubstdata, information
classified [ˈklæsɪfaɪd]adjektivklassificeradhemligstämplad <classified information>
IT [ˌaɪˈti:]förk. för information technologyIT
info [ˈɪnfəʊ]substskiljetecken mellan denna ffa-group och föreg. psa-group saknasförk. för informationinfo
unreliable [ˌʌnrɪˈlaɪəbl]adjektivopålitlig <an unreliable witness>; otillförlitlig <unreliable information>
bureau [ˈbjʊərəʊ]substsekretär, skrivbordämbetsverk, byrå <information bureau>amer. byrå möbel
second-hand [ˌsekəndˈhænd, före subst. ˈsekəndhænd]adjektivbegagnad <second-hand clothes>; andrahands- <second-hand information>second-hand bookshop antikvariat
[ˌsekəndˈhænd]adverbi andra hand <get news second-hand>
volunteer [ˌvɒlənˈtɪə]substfrivillig <an army of volunteers>; volontär
[ˌvɒlənˈtɪə]verbfrivilligt anmäla sig <for till>frivilligt erbjuda <volunteer one’s services>, frivilligt lämna <volunteer information>
leak [li:k]substläcka, läckagea leak of information en informationsläcka
[li:k]verbläcka <the pot leaks>, vara otätläcka <leak news to the press>leak out sippra ut, läcka ut
© NE Nationalencyklopedin AB