Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

inflexible [ɪnˈfleksəbl]adjektivofta bildl. oböjlig; orörlig, stel; orubblig, omedgörlig; ej anpassningsbar; oföränderlig, som ej går att ändra
inflexibility [ɪnˌfleksəˈbɪlətɪ]substantivofta bildl. oböjlighet etc.; jfr inflexible
© NE Nationalencyklopedin AB