Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

inflationary spiral [ɪnˈfleɪʃn(ə)rɪˌspaɪər(ə)l]substantivinflationsspiral
spiral [ˈspaɪər(ə)l]substantivspiral; snäcklinje; vindel; spiralfjäderekon. spiral <inflationary spiral>
adjektivspiralformig, snäckformig, spiral- <spiral spring>, vindel-
intransitivt verbröra sig i (gå i, bilda) en spiral
© NE Nationalencyklopedin AB