Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

industrialism [ɪnˈdʌstrɪəlɪz(ə)m]substantivindustrialism
rise [raɪz] (rose risen; jfr rising)intransitivt verbresa sig, resa (ställa) sig upp; stiga upp, gå upp äv. om himlakroppar <the sun rises in the East>rise and shine! upp och hoppa!, upp med dig (er)!stiga, höja sig, höjas <her voice rose in anger>the glass is rising barometern stigerrise to the occasion el. rise to the challenge [visa sig] vara situationen vuxentillta, öka, ökas, stigathe wind is rising vinden tilltar (ökar)his colour rose ansiktsfärgen steg på honom, han rodnaderesa sig, göra upprorrise to the bait nappa på kroken äv. bildl.stiga [i graderna], avancera <rise to be (till) a general>rise in the world komma sig upp här i världenuppkomma, uppstå <from av> <the quarrel rose from a mere trifle>; om flod rinna upp <the river rises in the mountains>uppstå <rise from the dead>Christ is risen Kristus är uppståndenit made his gorge (stomach) rise det äcklade (kväljde) honomkok. jäsa [upp] om bröd
substantivstigning <a rise in the ground>, [upp]höjning, höjd, backestigande, tillväxt, tilltagande, höjning, stegring, ökning; [löne]förhöjning; börs. [kurs]uppgång, hausseuppgång <the rise of the Roman Empire>; uppkomst, upphov, upprinnelsegive rise to ge upphov tillhave (take) its rise in om flod rinna upp i, ha sin källa i; bildl. ha sin upprinnelse (uppkomst) ithe rise of industrialism industrialismens genombrottget a rise få napptake a rise out of sb retas (driva) med ngn
© NE Nationalencyklopedin AB