Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

indiscretion [ˌɪndɪˈskreʃ(ə)n]substantiv a) obetänksamhet, oförsiktighet, tanklöshet b) felsteg; snedsprångindiskretion, taktlöshet, ogrannlagenhet, lösmynthet
glaring [ˈgleərɪŋ]adjektivskrikande, bjärt, gräll <glaring colours>, [alltför] påfallande <a glaring dress>; påtaglig <glaring defects>, iögon[en]fallande <glaring faults>, flagrant, grov, uppenbar <a glaring mistake, glaring indiscretion>bländande, skarp <glaring light, glaring sunshine>, skarpt (grällt) lysande <glaring neon signs>, glänsandevild, [vilt] stirrande, blängande, ilsken <glaring eyes, glaring look>
© NE Nationalencyklopedin AB