Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

indication [ˌɪndɪˈkeɪʃ(ə)n]substantivangivande, utvisande; tillkännagivande <an indication of one's intentions>; antydan <did she give you any indication of (om) her feelings?>tecken, kännetecken, indicium; symptom, indikation äv. med.the indications are that el. there is every indication that allt tyder (pekar) på att
© NE Nationalencyklopedin AB