Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

incumbent [ɪnˈkʌmbənt]substantivinnehavare av post (ämbete)
adjektivsom åligger <on sb, upon sb ngn>it is incumbent on (upon) you det åligger (åvilar) digvanl. amer.the incumbent governor innehavaren av guvernörsposten, den sittande guvernören
© NE Nationalencyklopedin AB