Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

income tax [ˈɪnkəmtæks]substinkomstskattincome tax return självdeklaration
return [rɪˈtɜ:n]verbåtervända, återkommaställa (lägga, sätta) tillbakareturnera, återlämna, lämna tillbaka <return a borrowed book>
[rɪˈtɜ:n]subståterkomst, hemkomst, återvändandereturn ticket turochreturbiljettday return endagsbiljettmany happy returns of the day! el. many happy returns! har den äran!by return of post per omgåendeåtersändande, återlämnande <the return of a book>besvarandereturn game el. return match returmatchreturn visit svarsvisitin return i gengäldincome-tax return självdeklaration
© NE Nationalencyklopedin AB