Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

incapable [ɪnˈkeɪpəbl]adjektivoduglig; inkompetent; oskicklig; kraftlösincapable of oförmögen (ur stånd, inkapabel) till <incapable of such an action>be incapable of doing sth vara oförmögen etc. att göra ngt, inte förmå (kunna) göra ngt
© NE Nationalencyklopedin AB