Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

store [stɔ:]substförråd, lagerpl. stores förråd <military stores>magasin, förrådshusvanligen stores varuhusspec. amer. butik, affärgeneral stores lanthandelthink of all the good things in store for you tänk på allt det trevliga som väntar digset great store by sätta stort värde på
[stɔ:]verblägga upp lager av, samla på lager, lagraförvara, magasinera <store furniture>elektr. m.m. ackumulera
© NE Nationalencyklopedin AB