Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

house [haʊs, pl. ˈhaʊzɪz]substhus; villa; hemit’s on the house vard. det är huset som bjuderinvite sb to one’s house bjuda hem ngnset (put) one’s house in order se om sitt husas safe as houses så säkert som aldrig detlike a house on fire vard. med rasande fartthey get on like a house on fire de kommer jättebra överensthe Houses of Parliament parlamentshuset i Londonthe House of Commons underhuset i Londonthe House of Lords överhuset i Londonthe House of Representatives representanthuset i kongressen i USAteat. salongthere was a full house det var utsålt husbring the house down ta publiken med stormfirmapublishing house förlag
[haʊz]verbhärbärgera, hysa, ta emotthe club is housed there klubben har sina lokaler därrymma, innehålla
capacitykəˈpæsətɪsubstutrymmeseating capacity antalet sittplatserfilled to capacity fullsattkapacitetegenskap, ställningin the capacity of i egenskap av (före subst.)capacity house el. capacity audience fullsatt hus
full [fʊl]adjektivfull, fylld <of av, med>, fullsattI’m full up el. I’m full vard. jag är mättfull cream tjock gräddefull house teat. utsålt husfull moon fullmånefull stop punkt i skriftfull time a) heltid <work full time> b) sport. full tidin full view of klart synlig förmäktig, fyllighel <a full dozen>full board helpension
[fʊl]substin full fullständigt, till fulloto the full fullständigt, till fullo
into [ˈɪntʊ, obetonat ˈɪntə]prepositionin i <come into the house>; in på <turn into a street>; ut i <come into the garden>; ut på <go out into the country>; i <jump into the water, divide sth into two parts>change into byta tilltranslate into English översätta till engelska2 into 10 is 5 2 i 10 går 5 gångervard.be into sth vara intresserad av ngt, syssla med ngt
break [breɪk] (broke broken)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbryta, bryta av, knäcka2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasha sönder, gå sönder3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbrytas, brytas sönder, brista, gå av <the rope broke>his voice is breaking han är i målbrottetbreak open bryta upp4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskrossa <break sb’s heart>5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbryta mot <break the law>6break the ice mellan personer etc. bryta isenbreak the news to sb meddela ngn nyheten7dawn is breaking det gryr8skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbryta fram, ljuda <a cry broke from her lips>break into laughter brista ut i skrattbreak into a house bryta sig in i ett hus
[breɪk] (broke broken)
verb (med adv. o. prep.)break awayslita sig loss; göra sig fribreak downbryta ner; slå in en dörrdela upp, lösa uppbryta samman; få ett sammanbrottgå sönder, strejkabreak inbryta sig inrida in <break in a horse>, köra inröka in <break in a pipe>break offavbrytabreak outbryta utbreak out into a sweat råka i svettningbreak upbryta (slå) sönderupplösa, upplösas <their marriage broke up>, skingra <the police broke up the crowd>sluta <school breaks up today>
[breɪk]substbrytande, brytning; brottbreak of serve servegenombrottspricka, avbrott; paus, rastat break of day vid dagens inbrottvard.a bad break otura lucky break turvard. chans <give him a break>give me a break! lägg av!
lord [lɔ:d]substherre, härskare <of över>Our Lord Vår Herre och Frälsarein the year of our Lord 1500 år 1500 efter Kristi födelsethe Lord’s Prayer fadervårgood Lord! Herre Gud!Lord knows who (how)! vard. Gud vet vem (hur)!lordlive like a lord leva furstligtas drunk as a lord full som en alikaswear like a lord svära som en borstbindarethe House of Lords el. the Lords överhusetLord Lord adelstitel före namn
[lɔ:d]verblord it over spela herre över
public [ˈpʌblɪk]adjektivoffentlig <public building>, allmän <public holiday>; stats- <public finances>make public offentliggörapublic address system högtalaranläggning, högtalare t.ex. på flygplatspublic bar enklare avdelning på en pubpublic enemy samhällsfiendepublic house pubpublic library offentligt bibliotekpublic limited company (förk.PLC) börsnoterat aktiebolagpublic opinion allmänna opinionen, folkopinionenpublic opinion poll opinionsundersökningpublic relations PR, public relationspublic relations officer PR-manpublic sector offentlig sektorpublic school a) britt. ‘public school’ exklusivt privatinternat b) amer. allmän skola
[ˈpʌblɪk]substallmänhet, publikin public offentligtopen to the public öppen för allmänhetenthe general public den stora allmänheten
be [bi:, obetonat ] (was been)huvudverb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvara; bli <the answer was no>2there is el. there are det är, det finns3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknas <we were at school together>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasligga <it is on the table>5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassitta <he is in prison>6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstå <the verb is in the singular>7he is dead, isn’t he? han är död, eller hur?he is wrong han har felhow are you? hur mår du?how much is it? vad kostar den?now you are for it! det ska du få för!
[bi:, obetonat ] (was been)
hjälpverbbe (+ perf. p.) (passivbildande) blivarahe was saved han räddades, han blev räddadwhen were you born? när är du född?be (+ ing-form): they are building a house de håller på och bygger ett husthe house is being built huset håller på att byggashe is leaving tomorrow han reser i morgonbe + to (inf.): am (are, is) to ska <when am I to come back?>was (were) to skulle <he was never to come back again, if I were to tell you…>verb (med adv. o. prep.)be abouthandla om <what is it about?>he was about to go han skulle just gåbe forförorda, vara förnow you are for it! det kommer du att få för!be offge sig iväg (av) <I must be off>
[bi:, obetonat ] (was been)
shut [ʃʌt] (shut shut el. shutting)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstänga <shut a door>; stänga av; fälla ned, fälla igen <shut a lid>; slå igen <shut a book>shut one’s eyes blundashut one’s eyes to blunda för2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstängas, slutas till, gå att stänga <the door shuts easily>
[ʃʌt] (shut shut el. shutting)
verb (med adv. o. prep.)shut downslå igen, stänga, stängas <shut down a lid, the factory has shut down>, lägga ned <shut down a factory>shut instänga inne, inneslutashut offstänga avutestänga, uteslutashut outstänga ute; utesluta <from ur>the trees shut out the view träden skymmer utsiktenshut tostänga till <shut a door to>shut upstänga till, bomma igen <shut up a house>; stänga, stängas, stängas tilllåsa inshut sb up tysta ned ngnshut up! vard. håll käften!
white [waɪt]adjektivvit, vitblek, blekwhite coffee kaffe med mjölk (grädde)white flag vit flagga, parlamentärflaggawhite frost rimfrostwhite heat vitvärme, vitglödgadher anger was at white heat hon var kokade av vredework at white heat arbeta för högtryckthe White House Vita huset den amerikanske presidentens residens i Washingtonwhite lie vit lögn, from lögnit’s a white elephant det kostar mer än det smakar, det är en dyr lyxwhite tie a) vit rosett, vit fluga b) frack <come in a white tie>white wine vitt vin, vitvin
[waɪt]substvittvitthe whites de vita, den vita rasenvitathe white of an egg en äggvitathe white of the eye ögonvitan, vitögat
© NE Nationalencyklopedin AB