Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

squeeze [skwi:z]verbkrama, klämma, klämma på, pressasqueeze one’s finger klämma sig i fingretsqueeze sb’s hand trycka ngns hand hårtklämma, pressa in, pressa ned <squeeze things into a box>he squeezed in between us han klämde sig in mellan oss
[skwi:z]substkram, kramning, tryck, press; hopklämningit was a tight squeeze a) vard. det var väldigt trångt b) det var nära ögatekon. åtstramning <credit squeeze>
tail [teɪl]substsvans, stjärt, ända, bakre del <the tail of a cart>turn tail vända sig bort, ta till flyktenwith one’s tail between one’s legs med svansen mellan benenskört <the tail of a coat>pl. tails vard. frackin tails vard. klädd i frackbaksida av myntheads or tails? krona eller klave?
[teɪl]verbtop and tail el. tail snoppa bärskugga <tail a suspect>; komma sist i <tail a procession>tail away el. tail off avta, dö bort <her voice tailed away>
world [wɜ:ld]substvärld, jord <a journey round the world>world champion världsmästareWorld War I första världskrigetWorld War II andra världskrigetexperience of the world världserfarenhetthe fashionable world den fina världenwhat’s the world coming to? såna tider vi lever i!the world to come livet efter dettaI would give the world to know jag skulle ge vad som helst för att få vetasee the world se sig om i världennot for the world inte för allt i världenfor all the world as if precis som omfor all the world like på pricken lik, precis somall the difference in the world en himmelsvid skillnadmake the best of both worlds finna en kompromissthe food is out of this world vard. maten är inte av denna världenall over the world över (i) hela världendead to the world död för världenmassa, mängdthere is a world of difference between… det är en himmelsvid skillnad mellan…it will do you a (the) world of good det kommer att göra dig oändligt gottthe two books are worlds apart det är en enorm skillnad mellan de två böckernathink the world of sb uppskatta ngn enormt, avguda ngn
© NE Nationalencyklopedin AB