Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

improvidence [ɪmˈprɒvɪd(ə)ns]substantivbrist på (bristande) [ekonomiskt] förutseende, brist på omtanke; slösaktighet, vårdslöshet, oförsiktighet, lättsinne
© NE Nationalencyklopedin AB