Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

important [ɪmˈpɔ:tnt]adjektivviktig, betydande
self-important [ˌselfɪmˈpɔ:tənt]adjektivviktig, dryg
all-important [ˌɔ:lɪmˈpɔ:tnt]adjektivallt överskuggande, helt avgörande
VIP [ˌvi:aɪˈpi:]substskiljetecken mellan denna ffa-group och föreg. psa-group saknasförk. för Very Important PersonVIP, högdjur, höjdare
occupy [ˈɒkjʊpaɪ]verbmil. ockupera, intainneha <occupy an important position>, vara innehavare avbo i <occupy a house>, bo påuppta <occupy sb’s time>, sysselsättathe seat is occupied platsen är upptagen
yet [jet]adverbännu, änas yet än så länge, hittillsthe most serious incident yet den hittills allvarligaste incidentenwhile there is yet time medan det ännu är tidyou will win yet du kommer att vinna till sisthave you done yet? har du slutat nu?förstärkande ännu, ytterligare <yet others>yet again el. yet once more ännu en gångyet another ännu enmore important yet ännu viktigare
[jet]adverb och konjunktionändå, likväl, dock <strange and yet true>, i alla fall; men
© NE Nationalencyklopedin AB