Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

importance [ɪmˈpɔ:təns]substvikt, betydelseattach importance to lägga vikt vid
cardinal [ˈkɑ:dɪnl]adjektivväsentlig <of cardinal importance>cardinal number grundtalthe cardinal points de fyra väderstrecken
[ˈkɑ:dɪnl]substkyrkl. kardinal
attach [əˈtætʃ]verbfästa, sätta fast (på) <to , vid>attach importance to lägga vikt vidbe attached to a) vara fäst vid b) vara knuten till
secondary [ˈsekəndrɪ]adjektivsekundär; underordnad <of secondary importance>secondary schoolskiljetecken mellan denna b-label-group och föreg. IDM saknasobligatorisk skola för elever mellan 11 och 16 el. upp till 18 år
little [ˈlɪtl] (komparativ less, superlativ least)adjektivskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasliten; (pl.) små; lill- <little finger>
[ˈlɪtl] (komparativ less, superlativ least)
adjektiv och adverb och substlite, litet, föga <of little value>, ringa <of little importance>, obetydlig <little damage>make little of bagatelliserathe little det lilla <the little I have seen>a little lite, litet, lite grann <he had a little money left>he had little money left han hade inte mycket pengar kvarnot a little inte så litet, ganska mycketonly a little bara lite
© NE Nationalencyklopedin AB