Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

immunodeficiency [ˌɪmjʊnə(ʊ)dɪˈfɪʃ(ə)nsɪ]substantivmed. immundefekt, immunbristhuman immunodeficiency virus (förk.HIV) humant immundefektvirus
HIV [ˌeɪtʃaɪˈvi:]med. förk. för human immunodeficiency virushiv
© NE Nationalencyklopedin AB