Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

illicit [ɪˈlɪsɪt]adjektivolovlig, otillåten, olaglig; smyg- <illicit trade>, lönn- <illicit distillery (bränneri)>illicit sexual relations utomäktenskapliga förbindelser
© NE Nationalencyklopedin AB