Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ice [aɪs]substisit cut no ice vard. det gjorde inget intryck <with >glassan ice en glassamer. sorbet
[aɪs]verblägga på is, isa dryckerice over el. ice frysa, frysa till <the pond iced over>ice up bli nedisadiced over frusen, isbelagdiced up överisadglasera <ice a cake>
ice rink [ˈaɪsrɪŋk]substskridskobana
ice age [ˈaɪseɪdʒ]substistid
ice hockey [ˈaɪsˌhɒkɪ]substishockeyice hockey skate ishockeyrörice hockey stick ishockeyklubba
ice lolly [ˈaɪsˌlɒlɪ]substisglass, isglasspinne
water ice [ˈwɔ:təraɪs]substisglass, vattenglass
ice pack [ˈaɪspæk]substpackisfältisblåsa
ice cube [ˈaɪskju:b]substiskub, istärning
ice skate [ˈaɪsskeɪt]verbåka skridskor
ice cream [ˌaɪsˈkri:m]substglassicecream parlour glassbar
© NE Nationalencyklopedin AB