Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ice [aɪs]substantivisdry ice kolsyresnö, torrisbreak the ice bryta isen äv. bildl.cut no ice vard. inte göra något intryck, inte imponera <with >; inte betyda ett dugg, inte spela någon roll <with för>put sth on ice vard. lägga ngt på isbe on thin ice el. be skating on thin ice bildl. vara ute (ha kommit ut) på hal isglassan ice en glasssorbetsl. glitter diamanter, juveler
transitivt verbkyla [ner], isa <ice a bottle of beer>; bildl. äv. frysa <ice relations with that country>glasera <ice a cake>
transitivt verb och intransitivt verbmed prep. el. adv.:ice overfrysa till <the pond iced over>täcka (belägga) med is, isa sig <the pond was iced over>ice upbli nedisad <the wings of the aircraft had iced up>, frysaiced up överisad
ice sheet [ˈaɪsʃi:t]substantivse ice cap
vanilla ice [vəˌnɪləˈaɪs] och vanilla ice cream [vəˌnɪləˈaɪskri:m]substantivvaniljglass
ice-skating [ˈaɪsskeɪtɪŋ]substantivgo ice-skating åka skridsko[r]
Ice Age [ˈaɪseɪdʒ]substantivthe Ice Age istiden
ice bag [ˈaɪsbæg]substantivisblåsa
ice axe [ˈaɪsæks]substantivisyxa
ice floe [ˈaɪsfləʊ]substantivisflak
ice-cold [ˌaɪsˈkəʊld]adjektiviskall
ice cream [ˌaɪsˈkri:m]substantivglass
© NE Nationalencyklopedin AB