Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hydrogen [ˈhaɪdrədʒ(ə)n]substantivkem. väte, hydrogenhydrogen peroxide el. peroxide of hydrogen väteperoxid, vätesuperoxid
hydrogen bomb [ˈhaɪdrədʒ(ə)nbɒm]substantivvätebomb
hydrogen chloride [ˌhaɪdrədʒ(ə)nˈklɔ:raɪd]substantivkem. väteklorid
2 H [eɪtʃ]förk. för hard, hardness (på blyertspenna), hydrogen
peroxide [pəˈrɒksaɪd]substantivkem. peroxidhydrogen peroxide el. peroxide väteperoxid, vätesuperoxid
adjektivperoxid-blekt, blonderad
© NE Nationalencyklopedin AB