Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hydrogen [ˈhaɪdrədʒən]substväte <hydrogen bomb>hydrogen peroxide vätesuperoxid
chloride [ˈklɔ:raɪd]substkem. kloridhydrogen chloride väteklorid
peroxide [pəˈrɒksaɪd]substperoxidperoxide of hydrogen el. peroxide vätesuperoxid
© NE Nationalencyklopedin AB