Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

husband [ˈhʌzbənd]substman, makehusband and wife man och hustru, äkta makar
henpecked [ˈhenpekt]adjektivhunsada henpecked husband en toffelhjälte
cheat [tʃi:t]verbluracheat sb out of sth lura ngn på ngtfuska, fifflashe cheated on her husband hon bedrog sin man
[tʃi:t]substsvindlare, skojare, fuskare
hook [hʊk]substhake, krokmetkrokbe off the hook vard. ha kommit ur knipanby hook or by crook på ett eller annat sättlet sb off the hook hjälpa ngn ur knipantelefonklyka
[hʊk]verbfå på kroken <hook a rich husband>hook on haka fast (på) <to vid, i>
late [leɪt] (komparativ later el. latter, superlativ latest el. last)adjektiv1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassen, för senhe is in his late forties han är närmare femtioin the late nineties i slutet av nittiotaletin the late summer under sensommarenbe late vara sen, vara försenad, komma för sent2 (endast före subst.) avliden, framlidenmy late husband min avlidne man, förre, förra; före detta (f.d.)the late prime minister förre premiärministern, framlidne premiärministern3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassenaste tidens <the late political troubles>of late på sista tiden, nyligen
[leɪt] (komparativ later, superlativ latest el. last)
adverbsent; för sentbe up late vara uppe länge om kvällarnasleep late sova länge
sick [sɪk]adjektivsjuk (före subst.) <her sick husband>; spec. amer. vanligen som predikatsfyllnad <she has been sick for a long time>be sick a) må illa, kräkas b) amer. vara sjukbe sick at (to, in) one’s stomach amer. må illafeel sick a) känna sig illamående, må illa b) amer. känna sig sjukreport sick sjukanmäla sigthe sick de sjukasjuklig, makaber <a sick joke>sick humour sjuk humorsick and tired of grundligt led på (åt)you make me sick jag mår illa bara jag ser dig
[sɪk]verbsick up vard. spy, spy upp
© NE Nationalencyklopedin AB