Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hurry [ˈhʌrɪ]verbskynda sig, skynda, rusa <hurry away, hurry off>hurry on skynda vidarehurry up skynda påskynda på, jäkta <it’s no use hurrying her>; påskynda <ofta hurry on, hurry up>
[ˈhʌrɪ]substbrådska, jäktbe in a hurry ha bråttom <to att>
else [els]adverbannars <where else can it be?>hurry, or else we’ll be late skynda, annars blir vi försenadeannan <somebody else>anything else? något mer, något annat?everybody else alla andrawho else? vem annars?, vilka annars?everywhere else på alla andra ställenlittle else föga annatnowhere else ingen annanstans
© NE Nationalencyklopedin AB