Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hurrah [hʊˈrɑ:] och hurray [hʊˈreɪ]interjektionhurra!
last hurrah [ˌlɑ:stˈhʊreɪ]substantivamer. sista ryck, sista ansträngning
4 hip [hɪp]interjektionhip,hip, hurrah (hurray)! hipp hipp hurra!
© NE Nationalencyklopedin AB