Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hunting [ˈhʌntɪŋ]substjakt
hunting-ground [ˈhʌntɪŋgraʊnd]substjaktmark
house-hunting [ˈhaʊsˌhʌntɪŋ]presens participgo house-hunting gå på jakt efter hus
hunt [hʌnt]verbjagabe out hunting vara på jaktgo hunting gå på jaktjaga efter, leta, leta efterbe hunting for vara på jakt efter
[hʌnt]substjaktbe on the hunt for vara på jakt efter
© NE Nationalencyklopedin AB