Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hundred [ˈhʌndrəd]räkneord och substhundra; hundratala hundred per cent hundraprocentig, fullständighundreds of people hundratals människor
lapse [læps]substlapsus, förbiseende, misstagfelstega lapse of a hundred years hundra år
[læps]verbsjunka ned, förfalla, återfalla <into till, i>lapse from avfalla från, avvika frånupphöra, förfallaåtergåom tid förflyta
policepəˈli:ssubstpolis myndighet <the police have caught him>, poliser <several hundred police>police constable polismanpolice court polisdomstolpolice force poliskårpolice officer polisman
pəˈli:sverbbevaka, kontrollera
odd [ɒd]adjektivudda, ojämn <an odd number>; omaka <an odd glove>odd pair restparkeep the odd change! det är jämna pengar!at fifty odd vid några och femtio års åldera hundred odd kilometres drygt hundra kilometertillfällig, extraodd jobs ströjobbat odd moments på lediga stunderunderlig, konstig
worth [wɜ:θ]adjektivvärd <it’s worth £50>it is not worth while det är inte mödan värtit is worth noticing det förtjänar anmärkasworth reading värd att läsa, läsvärdbe worth seeing vara värd att se, vara sevärdfor all one is worth av alla krafter, för glatta livetI’ll give you a tip for what it is worth du ska få ett tips vad det nu kan vara värt
[wɜ:θ]substvärdeknow one’s worth känna sitt eget värdea hundred pounds’ worth of goods varor för hundra pundget one’s money’s worth få valuta för pengarna
© NE Nationalencyklopedin AB