Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

humorous [ˈhju:mərəs]adjektivhumoristisk, skämtsam
veinveɪnsubstanat. ven, blodåderåder, ådra <a vein of coal>nerv i t.ex. blad, ådra i t.ex. trä, stenstämning, humörbe in the vein el. be in the right vein vara upplagd, vara i den rätta stämningenin a humorous vein a) på skämthumör b) på skämtstil <remarks in the same vein>
© NE Nationalencyklopedin AB