Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

humorous [ˈhju:m(ə)rəs]adjektivhumoristisk <a humorous writer>; skämtsam, lustig <humorous remarks>
quasi [ˈkweɪzaɪ, ˈkwɑ:zɪ]adverbliksom, på sätt och vis <a quasi humorous remark>prefixhalv- <quasiofficial>, kvasi- <quasiscientific literature>
vein [veɪn]substantivanat. ven, åder, blodåderåder, ådra äv. bildl.; geol. malmgång; malmådernerv i blad o.d.ådra i trä, sten o.d., strimmastämning, humör; läggningbe in the vein el. be in the right vein vara upplagd, vara i den rätta stämningenin a humorous vein a) på skämthumör b) på skämtdrag, inslag, anstrykning, underström <a vein of melancholy>stil, genre <all his remarks were in the same vein>
transitivt verbtekn. ådra, marmorera
twinkle [ˈtwɪŋkl]intransitivt verbtindra, blinka <stars that twinkle in the sky>, blänka; gnistratwinkletwinkle little star sång blinka lilla stjärna därher eyes twinkled with mischief hennes ögon glittrade av odygdröra sig [blixt]snabbt; fladdra
substantivtindrande <the twinkle of the stars>, blinkande, blinkning, blänk; glimt [i ögat] <with a humorous twinkle in her eye>in a twinkle el. in the twinkle of an eye i en handvändning, på ett litet kick
© NE Nationalencyklopedin AB