Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hotel [həʊˈtel]substhotell
posh [pɒʃ]adjektivvard. flott <a posh hotel>
tiptop [ˈtɪptɒp]adjektivperfekt, prima <a tiptop hotel>
luxuriouslʌgˈzjʊərɪəsadjektivluxuös, lyxig, flott <a luxurious hotel>
multistorey [ˌmʌltɪˈstɔ:rɪ]adjektivflervånings- <multistorey hotel>multistorey car park parkeringshus
non-resident [ˌnɒnˈrezɪdənt]substtillfällig gäst <the hotel restaurant is open to non-residents>
high-class [ˌhaɪˈklɑ:s]adjektivhögklassig, förstklassig <a high-class hotel>, kvalitets- <a high-class article>
third-class [ˌθɜ:dˈklɑ:s]adjektivtredjeklass-; tredje klassens <a third-class hotel>
second-class [ˌsekəndˈklɑ:s]adjektivandraklass-, andra klassens <a second-class hotel>
luxuryˈlʌkʃərɪsubstlyx, överflöd, överdåd; lyx- <a luxury hotel>lyxartikel, lyxvara
© NE Nationalencyklopedin AB