Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

honey [ˈhʌnɪ]substantivhonungvard. raring, sötnos, älskling, lilla vän
honey bee [ˈhʌnɪbi:]substantivzool. [honungs]bi
hon [hʌn]substantivvard. kortform av honey
extract [verb ɪkˈstrækt, ek-, subst. ˈekstrækt]transitivt verbdra (ta) ut <extract teeth, matem.extract the root of (ur) a number>, dra upp (ur) <extract a cork from (ur) a bottle>extrahera <extract an essence>, skilja ut, koka (suga) ut, pressa [ut] <extract the juice of (ur) apples, extract oil from (ur) olives>; kem. lösa ut; slunga <extract honey>tvinga fram, få (pressa) fram <sth from sb ngt av (ur, från) ngn> <extract information (the truth) from sb>, avlocka <sth from sb ngn ngt>hämta, finna <extract happiness from (ur, i) sth>skriva av, citera, excerpera
substantivextrakt <meat extract>utdrag <extract from (ur) a book>
flow [fləʊ]intransitivt verb (se äv. flowing)flyta, rinna, strömma; flöda <his speech flowed>; om vers o.d. flyta [lätt]flow freely rinna i strömmar, flöda [fritt]the river flows into… floden rinner ut (mynnar) i…bildl. härröra, komma <wealth flows from industry and economy>om hår o.d. bölja, fladdra, svalla, svaja; falla <her dress flowed in artistic lines>stiga <the river flowed over its banks>ebb and flow om tidvattnet falla och stigaflow with överflöda (flyta) av <flow with milk and honey>
substantivrinnande; flöde, flod, [jämn] ström; tillströmning <the flow of people into industry>; genomströmningöverflöd; [rikt] tillflöde, tillgånghårs svall; dräkts o.d. fall, sätt att falla; våglinjertidvattnets stigande, flodebb and flow ebb och flodthe tide is on the flow det är flod, tidvattnet håller på att stiga (är i stigande)
wild [waɪld]adjektiv (se äv. wild)vild <wild animals, wild flowers, wild tribes>, vild- <wild honey>; förvildadwild horses could (would) not drag me there vilda hästar skulle inte kunna få mig ditvild <wild mountainous areas>, öde <wild land>stormig, oväders- <a wild night>wild weather våldsamt (häftigt) oväderursinnig, rasande, ilsken, arg <at sth på ngt; with sb på ngn>; uppjagad <about för>vild [av sig] <he was a bit wild when he was young>lead a wild life föra ett vilt livbråkig <bars full of wild youths>, uppsluppen, vild <a wild party>; oregerlig, upprorisk <a wild crew>oordnad, vild⁅a room⁆ in wild disorder …i vild oordningbefängd, vanvettig, orimlig <a wild idea>; fantastisk <a wild project>, vild <wild schemes, wild rumours>in my wildest dreams i mina vildaste (djärvaste) drömmarvard. [alldeles] galen (tokig) <about i> <the girls are wild about him>; vild, utom sig <with av> <wild with joy, wild with rage>olaglig, vild <a wild strike>
adverb och adjektivi förbindelse med vissa verb vilt <grow wild>go wild a) bli ursinnig (etc., jfr wild); bli alldeles ifrån (utom) sig, tappa besinningen b) bli vild (tokig) <with av>run wild växa vilt (ohejdat); leva (springa omkring) fritt, springa omkring vind för våg <the children are allowed to run wild>talk wild fantisera, yra
substantivin the wild i naturen, i vilt tillståndpl. wilds vildmark, obygd[er]out in the wilds skämts. bortom all ära och redlighet, på vischan
pot [pɒt]substantiv a) burk <a pot of honey, a pot of jam>, kruka <flowerpot>, pyts <paint pot> b) gryta c) kanna <a pot of tea>; mugg, stop <a pot of ale> d) potta, nattkärl e) sport., vard. buckla; pris f) tina <lobsterpot>pot of gold, bildl.se goldthe pot is calling the kettle black ung. du är inte bättre själv, de (ni) är lika goda kålsupare [båda två]keep the pot boiling bildl. hålla grytan kokande, hålla det hela i gånggo to pot vard. gå åt pipan, stryka medbildl. a) vard. massa <make a pot of money> b)vard.pot el. big pot [stor]pamp c) kortsp. o.d. pott d) se potbellysl. hasch, brass
transitivt verb a) lägga (förvara) i en kruka etc. b) lägga (salta) in, konservera <potted shrimps, potted ham>pot on plantera om i en större kruka (i större krukor)pot el. pot up plantera (sätta) i en kruka (krukor)vard. sätta på pottan <pot the baby>vard. knäppa skjuta <pot a rabbit>bilj.pot a ball göra (sänka) en bollförkorta <a potted version>
intransitivt verbvard.pot at skjuta på (efter) <pot at a hare>
© NE Nationalencyklopedin AB