Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

honestˈɒnɪstadjektivärlig, hederlig; uppriktig <honest opinion>
whatever [wɒtˈevə]pronomenvad…än <whatever you do, do not forget…>, vad som…än; allt vad <whatever I have is yours>, allt som <do whatever is necessary>whatever his faults, he is honest vilka fel han än må ha är han ärligwhatever you say som du villdo whatever you like gör som (vad) du villno doubt whatever inte något som helst tvivelwhatever can it mean? vad i all världen kan det betyda?
© NE Nationalencyklopedin AB