Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

holiday [ˈhɒlədeɪ, ˈhɒlədɪ]substhelgdag; fridagbank holiday allmän helgdag, bankfridagledighet, semester <a week’s holiday>pl. holidays ferier
[ˈhɒlədeɪ, ˈhɒlədɪ]verbsemestra
holiday-maker [ˈhɒlədɪˌmeɪkə]substsemesterfirare
enable [ɪˈneɪbl]verbenable sb to göra det möjligt för ngn att <it enabled me to go on holiday>
extension [ɪkˈstenʃən]substutsträckande, utvidgande; sträckningförlängning <an extension of my holiday>tillbyggnad, utbyggnad; förlängningextension flex el. amer.extension cord förlängningssladdtele. anknytning, anknytningsapparat
2 bank [bæŋk]substbankbank account bankkontobank balance tillgodohavande på bankenbank holiday allmän helgdagbank manager bankkamrer, bankdirektörspelbank
[bæŋk]verbbank with ha bankkonto hosbank on vard. lita på
public [ˈpʌblɪk]adjektivoffentlig <public building>, allmän <public holiday>; stats- <public finances>make public offentliggörapublic address system högtalaranläggning, högtalare t.ex. på flygplatspublic bar enklare avdelning på en pubpublic enemy samhällsfiendepublic house pubpublic library offentligt bibliotekpublic limited company (förk.PLC) börsnoterat aktiebolagpublic opinion allmänna opinionen, folkopinionenpublic opinion poll opinionsundersökningpublic relations PR, public relationspublic relations officer PR-manpublic sector offentlig sektorpublic school a) britt. ‘public school’ exklusivt privatinternat b) amer. allmän skola
[ˈpʌblɪk]substallmänhet, publikin public offentligtopen to the public öppen för allmänhetenthe general public den stora allmänheten
© NE Nationalencyklopedin AB