Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hire [ˈhaɪə]substhyra; hyrandefor hire att hyra; på taxibil ledigcar hire company biluthyrningsfirmacar hire service biluthyrning
[ˈhaɪə]verbhyrahired coach abonnerad bussspec. amer. anställaleja <hire a murderer>
self-drive [ˌselfˈdraɪv]adjektivself-drive car hire biluthyrning
© NE Nationalencyklopedin AB