Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

him [hɪm]pronomen (objektsform av he)honomvard. han <it’s him>sig <he took it with him>
what-for [wɒtˈfɔ:]substvard.I gave him what-for jag gav honom så han teg
whiz [wɪz] (-zz-)verbvina, vissla, svischa <the bullet whizzed past him>
nuts [nʌts]adjektivvard. knasig, knäppshe’s nuts about him hon är tokig i honom
stump [stʌmp]subststump, stubbe
[stʌmp]verbthe question stumped him vard. han gick bet på frågan
nickname [ˈnɪkneɪm]substöknamn, smeknamn
[ˈnɪkneɪm]verbnickname sb ge ngn smeknamnet…, ge ngn öknamnet… <they nicknamed him Skinny>
shall [ʃæl, obetonat ʃəl] (imperf. should, se detta ord)hjälpverbpresens skaI shall meet him tomorrow jag träffar (ska träffa) honom i morgon
making [ˈmeɪkɪŋ]substtillverkning, tillagningthat was the making of him det gjorde folk av honomhave the makings of… ha goda förutsättningar att bli…
1 affect [əˈfekt]verbberöra, påverka, drabbagöra intryck på, röraher death affected him han tog det mycket hårt när hon dog
alone [əˈləʊn]adjektivensamlet him alone låt honom vara
[əˈləʊn]adverbendastgo it alone vard. handla på egen hand
© NE Nationalencyklopedin AB