Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

pressure [ˈpreʃə]substtryck <blood pressure>, tryckning <pressure of the hand>; press <work under pressure>high pressure högtryckput pressure on sb el. bring pressure to bear on sb utöva påtryckningar på ngn
high [haɪ]adjektivhög; högt belägenthe High Court högsta domstolen i Storbritannienhigh priest översteprästhigh street huvudgata, storgata <ofta i namn the High Street>the high season högsäsongenbe high and mighty vard. vara dryg, vara malligit is high time you went det är på tiden att du går, det är hög tid att du gårstark; intensivhigh pressure högtryckhigh tension elektr. högspänningstor <high finance>vard. full, på snusen, hög narkotikaberusadi Storbritannien:high school ungefär gymnasieskola <high school for girls>i USA:junior high school ungefär grundskolans högstadiumsenior high school ungefär gymnasieskola
[haɪ]adverbhögt <fly high>
[haɪ]substvard. topp, rekord, rekordsiffra
ridge [rɪdʒ]substrygg, kam; upphöjd randridge of high pressure meteor. högtrycksrygg
© NE Nationalencyklopedin AB