Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 hiding [ˈhaɪdɪŋ]substantivstryka [good] hiding ett [ordentligt] kok strykbe on a hiding to nothing vara chanslös, inte ha någon chans
1 hiding [ˈhaɪdɪŋ]substantivgömmande etc.; jfr hidebe in hiding hålla sig gömdgo into hiding gömma sig; söka skydd <in i>come out of hiding komma fram, dyka upp igengömställe
hiding place [ˈhaɪdɪŋpleɪs]substantivgömställe
© NE Nationalencyklopedin AB