Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 hiding [ˈhaɪdɪŋ]substbe in hiding hålla sig gömdgo into hiding gömma sig
1 hiding [ˈhaɪdɪŋ]substa good hiding ett ordentligt kok stryk
hiding-place [ˈhaɪdɪŋpleɪs]substgömställe
good [gʊd] (better best)adjektiv1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasgod, bra <a good knife>she has a good figure hon har en snygg figur2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasnyttig, hälsosamit is good for colds det är bra mot förkylningar3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasduktig, bra <at i>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvänlig, snäll <it was good of you to help me>5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasordentlig, riktiga good hiding ett riktigt kok stryka good while en bra stund6i hälsnings- och avskedsfraser:good afternoon a) god dag b) adjögood day a) god dag b) adjögood evening a) god afton, god dag b) adjögood morning a) god morgon, god dag b) adjögood night a) god natt, god afton b) adjö7 (med subst.)Good Friday långfredagengood gracious! el. good Heavens! kära nån!, du milde!good nature godmodighetall in good time i lugn och roall in good time! ta det lugnt!, sakta i backarna!8make good a) gottgöra <make good a loss>, ersätta, återställa b) hålla <make good a promise>; vard. göra sin lycka
[gʊd]adverbas good as så gott som
[gʊd]substdet godagood and evil gott och ontnytta, gagnit is for your own good det är för ditt eget bästait is no good det tjänar ingenting tillwhat’s the good of that? vad ska det vara bra för?he is up to no good han har något rackartyg för sigfor good för gott, för alltid
© NE Nationalencyklopedin AB